Έλεγχος Αθλητικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN15312 και έλεγχος ολισθηρότητας δαπέδου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13036-4

Το εξειδικευμένο προσωπικό της OctoCert Certification Services διενεργεί :

  • Αρχικό έλεγχο αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων παιδικής χαράς και ψυχαγωγίας, καθώς και έλεγχο των υλικών / εξαρτημάτων.
  • Τις απαιτούμενες από τα πρότυπα δοκιμές και τους απαραίτητους ελέγχους των εξοπλισμών και των δαπέδων.
  • Περιοδικό έλεγχο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για την διαπίστωση της τήρησης του επιπέδου ασφάλειας.
© Copyright 2024 - Octocert | Υπηρεσίες Πιστοποίησης | Powered by digital4u