Σύστημα Διαχείρισης Λειτουργίας Παιδικών Χαρών

Η παιδική χαρά είναι ο οριοθετημένος υπαίθριος χώρος του ΟΤΑ που προορίζεται για την ψυχαγωγία ανηλίκων, χωρίς την επίβλεψη προσωπικού. Λειτουργεί με ευθύνη του ΟΤΑ ο οποίος πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του. Ειδικότερα οφείλει να τηρεί το πρότυπο ΕΝ1176-7 καθώς και να εφαρμόζει της διατάξεις της ΥΑ 28492/2009 και της τροποιητικής της ΥΑ27934/2014.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Παιδικής Χαράς (ΣΔΠΧ) βοηθάει προς την κατεύθυνση αυτή. Ορίζει θέσεις και αρμοδιότητες του εμπλεκόμενου προσωπικού ενώ παράλληλα με τη συμπλήρωση αρχείων τεκμηριώνει τη διαχείριση ασφάλειας της. Περιγράφει τις διαδικασίες που απαιτούνται από το πρότυπο ενώ προσδιορίζει και τα εξωτερικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της. Η συντήρηση, η φύλαξη, η ετήσια αξιολόγηση είναι ενέργειες που υποχρεούται να εφαρμόζει ο ΟΤΑ.

Μάθε περισσότερα εδώ

© Copyright 2024 - Octocert | Υπηρεσίες Πιστοποίησης | Powered by digital4u