Έλεγχος Παιδικών Χαρών σύμφωνα με τη σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1176

Ο σκοπός των προτύπων είναι να πετύχουν ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας του χρήστη κατά τη διάρκεια χρήσης του εξοπλισμού και παραμονή του γύρω από αυτόν. Ιδιαίτερα τα πρότυπα της σειράς EN1176 που αφορούν παιχνιδότοπους, προωθούν δραστηριότητες και γνωρίσματα του παιδοχώρου, που ωφελούν τα παιδιά, παρέχοντας τους πολύτιμες εμπειρίες και βοηθώντας τα να αντιμετωπίζουν καταστάσεις εκτός του χώρου παιχνιδιού.

Η OctoCert διενεργεί :
-Αρχικό έλεγχο της χωροθέτησης και  σχεδιασμού των παιδικών χαρών καθώς και έλεγχο των υλικών / εξαρτημάτων των παιχνιδοκατασκευών.
-Τις απαιτούμενες από τα πρότυπα δοκιμές και τους απαραίτητους ελέγχους των εξοπλισμών και των δαπέδων.
-Περιοδικό  έλεγχο των υφιστάμενων παιδικών χαρών για την διαπίστωση της τήρησης του επιπέδου ασφάλειας .

© Copyright 2024 - Octocert | Υπηρεσίες Πιστοποίησης | Powered by digital4u