Στοιχεία Επικοινωνίας

Χάρτης

Σχετικά με Εμάς

Κύριος στόχος του φορέα Octocert είναι η παροχή ελέγχων και πιστοποιήσεων υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με σκοπό την παραγωγή άρτιων προϊόντων, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια των καταναλωτών – χρηστών και ιδιαίτερα των παιδιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας