Κουνατίδης Γεώργιος, PhD

Κουνατίδης Γεώργιος, PhD

CEO, Επικεφαλής Επιθεωρητής

-Πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

-Master in Quality Management and Technology

-Master in Economics

-PhD, Analysis and design of playground equipment accessible for all kids, including those with disabilities

-gkounatidis@octocert.com

Ζολώτας Γεώργιος

Ζολώτας Γεώργιος

Διευθυντής Πιστοποίησης

-Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι.
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή | Α.Π.Θ.

-Μ.Sc. in Processes and Advanced Materials Technology
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή | Α.Π.Θ.

-gzolotas@octocert.com

Γουζέλης Πέτρος

Γουζέλης Πέτρος

Επιθεωρήτης

-Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Τμήμα Μηχανολογίας, ΤΕΙ Καβάλας

-pgouzelis@octocert.com

Πέγος Γεώργιος

Πέγος Γεώργιος

Επιθεωρήτης

-Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Τμήμα Μηχανολογίας, ΤΕΙ Καβάλας

-gpegos@octocert.com

Παπαναστασίου Γεώργιος

Παπαναστασίου Γεώργιος

Υπεύθυνος Ανάπτυξης και Επικοινωνίας

-Πτυχιούχος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA),
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

-gpapanastasiou@octocert.com

Αμοιρίδου Στέλλα

Αμοιρίδου Στέλλα

Διοικητική Υποστήριξη

-samoiridou@octocert.com