Πιστοποίηση Βιομηχανικών Προϊόντων

Βασικότερη διάταξη της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ασφάλεια προϊόντων, είναι η υποχρέωση των παραγωγών να διαθέτουν στη αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα. Η ενδεδειγμένη και ανεξάρτητη πιστοποίηση διευκολύνει την απόδειξη συμμόρφωσης των προϊόντων προς τα εφαρμοστέα κριτήρια ασφαλείας .

Επιπλέον, η πιστοποίηση των προϊόντων παραγωγής είναι ένα εργαλείο που βοηθάει τις επιχειρήσεις:

Στη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος.
Στη βελτίωση της οργάνωσης της παραγωγής, με μείωση τελικά του κόστους και καλύτερη διαχείριση των πόρων.
Στο marketing για την προώθηση των προϊόντων.
Στην ενίσχυση της εικόνας των επώνυμων παραγωγών.
Στο άνοιγμα των αγορών του εξωτερικού.

Μάθε περισσότερα εδώ

© Copyright 2024 - Octocert | Υπηρεσίες Πιστοποίησης | Powered by digital4u