Έλεγχος Επιφάνειας Απορρόφησης Πρόσκρουσης Παιχνιδότοπων σύμφωνα με το Ευρωπαικό πρότυπο ΕΝ 1177

Μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων στους παιχνιδότοπους οφείλεται στις πτώσεις. Η προστασία από την πτώση είναι βασικό μέλημα του προτύπου ΕΝ1176-1. Η επιφάνεια της περιοχής πρόσκρουσης καθώς και τα χρησιμοποιούμενα υλικά απορρόφησης της κρούσης, είναι αντικείμενο που πρέπει να ελεγχθεί. Τέτοια υλικά είναι η άμμος, το βότσαλο και ο φλοιός κορμού δέντρων (χαλαρά υλικά), τα οποία αναφέρονται ως συνήθως χρησιμοποιούμενα υλικά στον Πίνακα 4 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2008, αλλά και τα πλακίδια από ανακυκλωμένο καουτσούκ ή χυτό δάπεδο (συνθετικά υλικά). Σύμφωνα με την ΥΑ 28492/2009 καθώς και με την τροποποιητική της 27934/2014 οι επιφάνειες πτώσης των παιδικών χαρών πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1, ΕΝ 1177. Το κρίσιμο ύψος πτώσης της επιφάνειας απορρόφησης κρούσεων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ελεύθερο ύψος πτώσης του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Σε ολόκληρη την επιφάνεια πρόσκρουσης πρέπει να υπάρχει επίστρωση απορρόφησης κρούσεων. Για χαλαρά υλικά δίχως σωματίδια αργίλου, μπορεί να προσδιοριστεί το μέγεθος των κόκκων με δοκιμή κοσκινίσματος σύμφωνα με το ΕΝ 933-1.

© Copyright 2024 - Octocert | Υπηρεσίες Πιστοποίησης | Powered by digital4u