Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Εξοπλισμών Παιδικής Χαράς

Βασικότερη διάταξη της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ασφάλεια προϊόντων, είναι η υποχρέωση των παραγωγών να διαθέτουν στη αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα. Η ενδεδειγμένη και ανεξάρτητη πιστοποίηση διευκολύνει την απόδειξη συμμόρφωσης των προϊόντων προς τα εφαρμοστέα κριτήρια ασφαλείας .

Επιπλέον, η πιστοποίηση των προϊόντων παραγωγής είναι ένα εργαλείο που βοηθάει τις επιχειρήσεις:

  • Στη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος.
  • Στη βελτίωση της οργάνωσης της παραγωγής, με μείωση τελικά του κόστους και καλύτερη διαχείριση των πόρων.
  • Στο marketing για την προώθηση των προϊόντων.
  • Στην ενίσχυση της εικόνας των επώνυμων παραγωγών.
  • Στο άνοιγμα των αγορών του εξωτερικού.

© Copyright 2024 - Octocert | Υπηρεσίες Πιστοποίησης | Powered by digital4u