Κουνατίδης Γεώργιος

Κουνατίδης Γεώργιος

CEO, Επικεφαλής Επιθεωρητής

-Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εκπαίδευσης στην Οικονομική Επιστήμη
Θέματα Πολιτικής Επιστήμης και Οικονομίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

-gkounatidis@octocert.com

Ζολώτας Γεώργιος

Ζολώτας Γεώργιος

Διευθυντής Πιστοποίησης

-Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι.
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή | Α.Π.Θ.

-Μ.Sc. in Processes and Advanced Materials Technology
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή | Α.Π.Θ.

-gzolotas@octocert.com

Πέτρος Γουζέλης

Πέτρος Γουζέλης

Επιθεωρήτης

-Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Τμήμα Μηχανολογίας, ΤΕΙ Καβάλας

-pgouzelis@octocert.com